Veiligheid en gezondheid

Het water in De Oude IJssel is geen officieel zwemwater. Waterschap Rijn en IJssel spant zich dagelijks in om het water rondom Doetinchem zo schoon mogelijk te houden. Voor Swim to Fight Cancer doet Waterschap Rijn en IJssel er alles aan om de waterkwaliteit te optimaliseren, maar ze kunnen geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Zij doen intensieve metingen van het water. In samenwerking met gemeente en duikers verwijderen zij extra drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water. Er wordt dus altijd in verantwoord water gezwommen.

Indien de waterkwaliteit op 9 september 2017 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid (bijvoorbeeld door riool-overstorten na zeer hevige weersomstandigheden), behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers.

Als we onverhoopt niet kunnen zwemmen (door bv E. coli in het water),  zullen we het parcours met kano’s en alles wat drijft gaan afleggen. Alleen in het uiterste geval zal de organisatie overgaan tot het algeheel afgelasten van het evenement (bv door extreem onweer). 

Zie de algemene deelname voorwaarden voor meer details.