Missie en doelstellingen

Onder de naam 'Swim to Fight Cancer' wordt een unieke zwemtocht van ca. 2000 meter door natuurlijk buitenwater in een stad georganiseerd. De eerste editie in 2014 werd gehouden in Noord-Brabant. Op zaterdag 9 september 2017 wordt er nu ook gezwommen in het water van de Oude IJssel van Doetinchem.

Visie

We willen met een onderscheidend en uitdagend evenement in een verrassend decor, met een sterke boodschap, maximale aandacht voor onze missie genereren. Onze droom om dit verder uit te rollen in andere steden in Nederland is uitgekomen! Zo wordt er nu ook gezwommen in Dordrecht, Apeldoorn, Hoorn, Delft, Eindhoven en Doetinchem. Er volgen nog meer steden!

Missie

Swim to Fight Cancer is een zwemevenement waarbij deelnemers, alleen of in een team zoveel mogelijk geld bijeen brengen voor kankeronderzoek waarmee zij een bijdrage leveren aan het gevecht tegen kanker zodat op een dag de ziekte niet meer dodelijk is. Samen zetten wij ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.

Doelstelling

Bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. Een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten (na aftrek van gemaakte kosten voor het organiseren van het event) van Swim to Fight Cancer komen ten goede aan de stichting Fight cancer. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker door in actie te komen.

Transparantie

Het bestuur van de stichting Swim to Fight Cancer heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en de kankerpatiënten.

Met 'transparantie' bedoelen we met name dat de totale opbrengst van Swim to Fight Cancer ten goede komen aan de stichting Fight cancer, op de volgende wijze:

Swim to Fight Cancer | editie ’Doetinchem kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee bankrekeningen:

  1. Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt, deze worden gebruikt voor de organisatie van het Event en eventuele opstartkosten voor de volgende editie;
  2. Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan de stichting Fight cancer.

Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt.

ANBI

De Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem heeft de ANBI status aangevraagd. Gezien de ANBI status bij de andere Swim to Fight Cancer steden is de verwachting dat de Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem ook aangewezen wordt als ANBI.

Bij de aanwijzing als ANBI zijn de donaties aan de Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem en donaties door Swim to Fight Cancer Doetinchem vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan de Stichting Fight Cancer.