ANBI

De Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem heeft de ANBI status toegewezen gekregen.

Bij de aanwijzing als ANBI zijn de donaties aan de Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem en donaties door Swim to Fight Cancer Doetinchem vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan de Stichting Fight Cancer.

 

Donateurs kunnen ook gebruikmaken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan de Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem. Particuliere donaties aan een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

 

Het RSIN van de Stichting Swim to Fight Cancer Doetinchem is 857591290. Ook de Stichting Fight cancer heeft de ANBI status.